ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 61) 04 ม.ค. 66
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 79) 19 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต (8 ธันวาคม 2565) (อ่าน 98) 07 ธ.ค. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 399) 08 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 394) 26 พ.ค. 65
แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การเข้าร่วมกลุ่มไลน์ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 470) 26 พ.ค. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 806) 27 ก.ย. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 679) 27 ก.ย. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เดือนกันยายน 2564 (อ่าน 506) 01 ก.ย. 64
แจ้งขยายเวลา ยกเลิกการเรียน on-site เปลี่ยนเป็น online ไปจนถึง 15 ก.ย. 2564 (อ่าน 480) 27 ส.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 462) 02 ส.ค. 64
แจ้งขยายเวลา ยกเลิกการเรียน on-site เปลี่ยนเป็น online ไปจนถึง 31 ส.ค. 2564 (อ่าน 325) 22 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนทุกห้องทุกระดับชั้น สมัครเข้าชุมนุมออนไลน์ 1 2564 (อ่าน 383) 16 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามสอบถามเรื่องการเรียนออนไลน์ (อ่าน 331) 10 ก.ค. 64
แจ้งขยายเวลา ยกเลิกการเรียน on-site เปลี่ยนเป็น online ไปจนถึง 30 ก.ค. 2564 (อ่าน 318) 03 ก.ค. 64
ยกเลิก on-site เปลี่ยนเป็น online 14 วัน (28 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2564) (อ่าน 331) 28 มิ.ย. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 445) 25 มิ.ย. 64
ประกาศ….เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเรียนออนไลน์ (อ่าน 551) 31 พ.ค. 64
การปักตัวอักษรบนเครื่องแบบนักเรียน 2564 (อ่าน 462) 30 พ.ค. 64
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 416) 29 พ.ค. 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 436) 29 พ.ค. 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 397) 29 พ.ค. 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 329) 27 พ.ค. 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 315) 27 พ.ค. 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 313) 27 พ.ค. 64
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 351) 27 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 357) 27 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.4/2564 (อ่าน 320) 25 พ.ค. 64
ประกาศ….เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 337) 25 พ.ค. 64
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1/2564 (ในวันที่ 25 พ.ค. 2564) (อ่าน 340) 24 พ.ค. 64
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 (25 พ.ค. 2564) (อ่าน 368) 23 พ.ค. 64
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและกำหนดการรายงานตัว ม.4 (23 พ.ค. 2564) (อ่าน 383) 22 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับนักเรียน 2564 (30 เมษายน 2564) (อ่าน 510) 30 เม.ย. 64
กำหนดการรับนักเรียน 2564 Updated 21 เม ย 64 (อ่าน 576) 21 เม.ย. 64
กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2564 (อ่าน 529) 14 เม.ย. 64
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 509) 10 ก.พ. 64
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ปว (อ่าน 528) 17 ม.ค. 64
แจ้งเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่ 16 มค 64 (อ่าน 533) 17 ม.ค. 64
แจ้งข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 679) 11 ม.ค. 64
เชิญชวนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 498) 10 ม.ค. 64
แจ้ง ขยายเวลาปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 403) 10 ม.ค. 64
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 416) 24 ธ.ค. 63
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 389) 24 ธ.ค. 63
ขอรับบริจาคโลหิต (อ่าน 386) 24 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 369) 24 ธ.ค. 63
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จาก สพม.39 (อ่าน 445) 04 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา (อ่าน 744) 24 มิ.ย. 63
ด่วนที่สุด!!!! แจ้งนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค ให้ติดต่ออ.อนุสรณ์ ที่ห้องธุรการ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. (อ่าน 752) 24 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1037) 18 มิ.ย. 63
แจ้งนัดหมาย นักเรียนชั้นม.4 (ทวิศึกษา) ทุกคน ประชุมพร้อมกัน 15 มิ.ย.63 (อ่าน 766) 14 มิ.ย. 63