ภาพกิจกรรม
การทำ MOU ร่วมหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โดยท่านผู้อำนวยการเมธีศรีรันต์ ได้ร่วมลงนามในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา กับ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563,17:27   อ่าน 978 ครั้ง