ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน ม.6 (วิทย์-คณิต) โดยคณะวิทยากรจาก มร.ภส.
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้นำทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ และแนะแนวทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิตโดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบของฐานความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,09:31   อ่าน 2205 ครั้ง