ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม 2561
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และทำบุญฉลองโรงอาหาร  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
2. เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ต่อผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน และเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 
3. เพื่อทำบุญโรงอาหารใหม่ ที่ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
ในการนี้ นายสุเทพ จิตร์รำพึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา นางนงลักษณ์ อ่ำพรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีนายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,15:10   อ่าน 2583 ครั้ง