เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
 
                                                               พวกเราประชาเคราะห์วิทยา              มุ่งมั่นหมั่นศึกษาก้าวหน้าไกล
                                                   รู้หน้าที่มีศีลธรรมค้ำจุนใจ                             ดำเนินชีพให้ประเสริฐเชิดชีวา
                                                  พวกเราประชาสงเคราะห์วิทยา                       ร่วมศรัทธาพัฒนาสถาบัน
                                                   วิทยาการกีฬาสารพัน                                  เราสร้างสรรค์เกียรติศักดิ์ขจรไกล
                                                   มุ่งหวัง บากบั่น สร้างมั่น                              ด้วยใจหนักแน่น
                                                   เข้มแข็ง กล้าแกร่ง                                      อดทนและใจเราสู้
                                                   พร้อมใจร่วมกันเพื่อเชิดชู                              สถาบันคงอยู่คู่นิรันดร์
                                                   พวกเราประชาสงเคราะห์วิทยา                       ปฏิญาณจิตน้อมนำทำสิ่งดี
                                                   ลูกขาวเขียวผูกพันเป็นน้องพี่                          รวมรักนี้มอบไว้ให้ประชา
 
                                                            ทำนอง/เนื้อร้อง กนกดาว  เดชก้อง