รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
23 หมู่ 17 ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร   ตำบลหนองกุลา  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
เบอร์โทรศัพท์ 055-371556,055-371557 เบอร์แฟกส์ 055-371556


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :