ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา งานกิจการนักเรียน
27 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
11 พ.ค. 65 ถึง 12 พ.ค. 65 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
13 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน (ของสถานศึกษาเดิม) งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
12 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน (ของสถานศึกษาเดิม) งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 พ.ค. 64 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัว นร.ชั้น ม.1 และ ม.4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน (ของสถานศึกษาเดิม) งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 พ.ค. 64 สอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้น ม.4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบชุดนักเรียน (ของสถานศึกษาเดิม) งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ระดับชั้น ม.4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 ม.4
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
19 มี.ค. 64 ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
15 มี.ค. 64 ถึง 17 มี.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
11 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล (กิจการนักเรียน)
23 ก.พ. 64 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
11 ก.พ. 64 กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2563
16 ม.ค. 64 แจ้งเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่ 16 มค 64
11 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 ประกาศขยายเวลาปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจาก COVID-19
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
04 ม.ค. 64 ถึง 08 ม.ค. 64 ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจาก COVID-19
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
คณะครูและบุคลากร : ชุดโทนสี เขียว แดง นักเรียน : ชุดนักเรียน หรือ ชุดพละ (ตามตารางเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 ธ.ค. 63 ถึง 28 ธ.ค. 63 ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
งานแนะแนว
18 ธ.ค. 63 ถึง 19 ธ.ค. 63 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.1
17 ธ.ค. 63 ขอรับบริจาคโลหิต
09 ธ.ค. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เครื่องแต่งกาย นักเรียน : ชุดเครื่องแบบนักเรียน ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ คณะครู : ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนิล และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดปกติขาว/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง/ชุดผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นักเรียน : ชุดเครื่องแบบนักเรียน/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี/ชุดนักศึกษา ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
30 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (08.30 น. - 12.00 น.) เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
29 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (08.30 น. - 12.00 น.) เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
26 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (08.30 น. - 12.00 น.) เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
25 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (08.30 น. - 12.00 น.) เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
24 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (08.30 น. - 12.00 น.) เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (08.30 น. - 12.00 น.) เครื่องแต่งกาย คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : เครื่องแบบชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
22 มิ.ย. 63 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา (เตรียมการเปิดภาคเรียนที่1/2563)
คณะครู : ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
14 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะครู : ชุดสุภาพ ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ นักเรียน : ชุดนักเรียน (สถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะครู : ชุดสุภาพ ผู้ปกครอง : ชุดสุภาพ นักเรียน : ชุดนักเรียน (สถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
11 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ทางช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง 

(1) website : pcsk.ac.th
(2) facebook : Prachasongkro Wittaya
(3) facebook fanpage : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
10 มิ.ย. 63 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ทางช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง 

(1) website : pcsk.ac.th
(2) facebook : Prachasongkro Wittaya
(3) facebook fanpage : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
07 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะครู : ชุดสุภาพ นักเรียน : ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
30 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ทางออนไลน์)
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
06 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สถานที่ : ห้องประจำชั้น การแต่งกาย : นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ : คณะครู : ชุดสุภาพ งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 มี.ค. 63 กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านป..ว.”
02 มี.ค. 63 กิจกรรมอำสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา นักเรียนม.3และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่: ห้องประชุมอินทนิล อาคารอินทนิล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา การแต่งกาย : นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดนักเรียนถูกระเบียบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา การแต่งกาย : ชุดนักเรียน/ชุดพละ (ตามตารางเรียนของแต่ละห้องเรียน) งานสภานักเรียน
22 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบ GAT PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยนเรศวร การแต่งกาย : เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ.
11 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนิล การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดนักเรียน/ชุดพละ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
03 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 กิจกรรมสอนเสริม GAT PAT ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ : ห้องประชุมอินทนิล การแต่งกาย : เครื่องแบบชุดนักเรียน/ชุดพลศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ : โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา การแต่งกาย : เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ
29 ม.ค. 63 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนชั้นม.4
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ เครื่องแต่งกายนักเรียน : ชุดพละ
24 ม.ค. 63 กิจกรรมตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562
สถานที่ : สนามหน้าเสาธง การแต่งกาย : ชุดจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่: ห้องประชุมอินทนิล การแต่งกาย: เครื่องแบบนักเรียน งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
09 ม.ค. 63 ถึง 11 ม.ค. 63 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นม.2 - ม.3
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)
06 ม.ค. 63 ถึง 07 ม.ค. 63 สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
คณะครู : ชุดผ้าไทย นักเรียน : เตรื่องแบบนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
07 พ.ย. 62 เชิญชวนบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก ที่บริเวณอาคารหอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เวลา 12.00 น. - 15.00 น.  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน บุคคลทั่วไป : ชุดสุภาพ งานอนามัยโรงเรียน
07 พ.ย. 62 กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เนื่องในโอกาส นายเมธี ศรีรันต์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะครู : เสื้อผ้าไทยดอกปีบ สีม่วง นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา : ชุดสุภาพ
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา : ชุดสุภาพ
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดสุภาพ
12 พ.ค. 62 ถึง 13 พ.ค. 62 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดสุภาพ (ตามที่นัดหมาย) งานกิจการการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 เม.ย. 62 การมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
เครื่องแบบนักเรียน (จากสถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 เม.ย. 62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
เครื่องแบบนักเรียน (จากสถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 เม.ย. 62 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน (จากสถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 เม.ย. 62 รับวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ GAT PAT
29 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ประจำ ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี

เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา : ชุดสุภาพ สวมทับด้วยชุดครุย
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 การสอบ O-NET ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
มหาวิทยาลัยนเรศวร/เครื่องแบบนักเรียน สทศ
28 ก.พ. 62 กิจกรรมอำลาสถาบัน วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 การสอบ GAT PAT ม.6
เครื่องแบบนักเรียน สทศ.
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา/เครื่องแบบนักเรียน สทศ
29 ม.ค. 62 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว. 2561
ด้วยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้กำหนดการจัดกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว." ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียน และทักษะด้านวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ O-NET ม.3 ผ่านระบบ Web Conference
เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 พ.ย. 61 การสอบ PISA นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค
28 มิ.ย. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 61 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู