ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
เลขที่.23 หมู่.17
ต.หนองกุลา
อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก 65140

โทรศัพท์.055-371556-7
(Fax. 055-371556)

E-mail. prachasongkro@hotmail.com