ลูกจ้างชั่วคราว

ลุงสนิท

นายสนิท สับสงค์ (งานช่างทั่วไป)

ป้า-1

นาง………………………….

ป้าทม

นางลั่นทม ออมพลศิริ (งานทั่วไป)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร