ลูกจ้างประจำ

น้าชาติ

นายสุชาติ เที่ยงทอง (งานสถานที่)

ป้าทั้ม

นางอุปถัม เมืองพลอย(งานบริการทั่วไป)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร