คำขวัญ

รู้หน้าที่  มีศีลธรรม  ดำเนินชีวิตประเสริฐ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร