ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ผอ-สมบัติ

นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ (ผู้อำนวยการ)

………………………………………………………….

นายวิทยา ชนะภัย (รองผู้อำนวยการ)

 

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร