รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และราษฎร ณ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา วันที่ 21 มิ.ย.58 (ดูภาพกิจกรรม)
rubsadej12

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวใหม่ล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร