สำนักพระราชวังและหน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนประชาสงเคราะห์

สำนักพระราชวังและหน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนประชาสงเคราะห์เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 21 มิ.ย.58นี้.
Click เพื่อดูภาพกิจกรรม

samnuak-62

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวใหม่ล่าสุด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร