กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสมชาย

นายสมชาย เต็มเปี่ยม(ครู คศ.1)หน.ฯ

ครูนิวัตร

นายนิวัตร หอมสะอาด(ครู คศ.3)

ครูป้าอ๊อด

นางสุนันทา คำสีสังข์ (ครู คศ.3)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร