คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๖

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๖

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2556

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2556

ลูกจ้างชั่วคราว

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

 

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ลูกจ้างประจำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ธุรการ